fbpx Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie ubezpieczenia
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Zarządzania

Strona WWW Wydziału: http://www.wzr.ug.edu.pl/

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

“Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne” to nowatorski międzywydziałowy kierunek stacjonarnych studiów II stopnia, prowadzony wspólnie przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorski program studiów przewiduje uzyskanie kompetencji zarówno w zakresie ekonomiczno-finansowych jak i prawnych aspektów ubezpieczeń, co stanowi odpowiedź na rosnącą świadomość ubezpieczeniową i zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. ubezpieczeń.

Ukończenie studiów da absolwentom możliwość zatrudnienia w podmiotach działających na rynku ubezpieczeniowym, przede wszystkim w zakładach ubezpieczeń, u brokerów i agentów ubezpieczeniowych, którzy muszą sprostać coraz silniejszej konkurencji rynkowej i rosnącym standardom obsługi klienta. Absolwenci studiów będą mogli również znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i organizacjach, na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem (np. w ochronie zdrowia, oświacie, administracji czy transporcie). W programie studiów położono duży nacisk na umiejętności komunikacji w języku angielskim, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawnej i finansowej.

Pierwsza edycja studiów realizowana jest w ramach projektu ProUG finansowanego ze środków Programu POWER, co zapewni udział m.in. doświadczonych praktyków w prowadzeniu zajęć, jak również dostęp do odpłatnych staży dla najlepszych studentów.

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Zarządzania oraz przez Wydział Prawa i Administracji

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna - max 50 pkt

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku Ubezpieczenia - obejmować będzie m.in. poznanie źródeł jego motywacji, umiejętności myślenia poza schematami, a także ocenę kompetencji społecznych.

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 7, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
16 września 2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
17 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
26 września 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 16 września
pon.-pt.: 09:00-14:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 26 września 2019 roku, 8:41