fbpx Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie ubezpieczenia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Zarządzania

Strona WWW Wydziału: http://www.wzr.ug.edu.pl/

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

ATUTY KIERUNKU

  • Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne to nowatorski międzywydziałowy kierunek stacjonarnych studiów II stopnia, prowadzony wspólnie przez Wydział Zarządzania oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Autorski program studiów przewiduje uzyskanie kompetencji zarówno w zakresie ekonomiczno-finansowych jak i prawnych aspektów ubezpieczeń, co stanowi odpowiedź na rosnącą świadomość ubezpieczeniową i zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. ubezpieczeń.
  • W programie studiów położono duży nacisk na umiejętności komunikacji w języku angielskim, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawnej i finansowej.
  • Kierunek studiów realizowany jest w ramach projektu ProUG finansowanego ze środków Programu POWER, co zapewni udział m.in. doświadczonych praktyków w prowadzeniu zajęć, jak również dostęp do odpłatnych staży dla najlepszych studentów.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Ukończenie studiów da absolwentom możliwość zatrudnienia w podmiotach działających na rynku ubezpieczeniowym, przede wszystkim w:

  • zakładach ubezpieczeń
  • u brokerów i agentów ubezpieczeniowych, którzy muszą sprostać coraz silniejszej konkurencji rynkowej i rosnącym standardom obsługi klienta
  • w przedsiębiorstwach i organizacjach
  • na stanowiskach związanych z ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem, np. w ochronie zdrowia, oświacie, administracji czy transporcie. 

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Zarządzania oraz przez Wydział Prawa i Administracji

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt1)

2. Rozmowa kwalifikacyjna - max 50 pkt

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu ocenę predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku Ubezpieczenia - obejmować będzie m.in. poznanie źródeł jego motywacji, umiejętności myślenia poza schematami, a także ocenę kompetencji społecznych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 31 stycznia 2020 roku, 8:48