fbpx Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Zarządzanie instytucjami artystycznymi
Rok akademicki: 2019/2020

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Zajęcia z artystami, dyrektorami instytucji artystycznych i kulturalnych, specjalistami z kraju i zagranicy, spotkania z potencjalnymi pracodawcami, praktyki i staże w instytucjach kultury. Studenci specjalności menedżerskiej uczestniczą również w licznych warsztatach artystycznych i przedmiotach uczących rozumienia sztuki współczesnej oraz jej historii. Nasi studenci mają też wpływ na program studiów – zgłaszają swoje propozycje warsztatów, spotkań i fakultetów, pomagają w ich organizacji i poznają „od kuchni” świat działań instytucji artystycznych.
Absolwenci są wszechstronnie wykształconymi humanistami, posiadającymi bardzo praktyczne umiejętności (marketing, reklama i public relations – PR, podstawy prawne, finanse, rachunkowość, zarządzanie, pozyskiwanie funduszy na sztukę i zarządzania nią), a równocześnie zdobywają wiedzę o różnych dziedzinach artystycznych.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi są gruntownie przygotowani do pracy w różnego typu instytucjach kultury (takich jak np.: teatry, galerie, domy kultury, wydziały kultury przy urzędach miasta) na różnych stanowiskach (promocja i reklama, edukacja, organizacja i zarządzanie działaniami artystycznymi) oraz przy organizacji różnorakich wydarzeń artystycznych (np.: koncertów, festiwali, wystaw, happeningów, wydarzeń edukacyjnych i innych). Doskonała znajomość języka angielskiego pomoże studentom w przyszłości w pracy z zagranicznymi ekspertami i artystami oraz w zdobywaniu doświadczeń międzynarodowych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język angielski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
08 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
11 lipca 2019 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2019 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 26 czerwca
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Wymagane dokumenty

Opłaty

Ostatnia modyfikacja: piątek, 19 lipca 2019 roku, 11:48