fbpx Administracja - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Administracja - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Administracja

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Administracja
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Prawa i Administracji

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Doświadczona kadra, licząca 130 nauczycieli akademickich, w tym wybitnych przedstawicieli administracji, także rządowej, świata nauki, biznesu, palestry i innych korporacji, daje gwarancje uzyskania rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej i instytucji niepublicznych.
  • Dodatkowo, podejmując studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, student ma możliwość zgłębiania wiedzy pod okiem wybitnych ekspertów pracujących w uznanych uczelniach europejskich, z którymi Wydział współpracuje w ramach programu Erasmus +.
  • Istnieje także możliwość wyjazdu na studia na jedną z 37 uczelni partnerskich z 14 państw europejskich (np. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania).
  • Program studiów dostosowany jest do możliwości osób pracujących, łączących studia z aktywnością zawodową. Program ten premiuje, systematyzuje i wspiera zdobywanie umiejętności praktycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do:

  • pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, samorządowej, jak i rządowej
  • stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 110

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 57

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
02 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
10 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 17 sierpnia
pon.-pt.: 13:00-17:00,oraz w dniu 05 września 2020 r. sob.: 11:00-15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1033
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 84

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
21 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
23 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 października 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 11 września
pon.-pt.: 13:00-17:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1033
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 84

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 11 września 2020 roku, 14:13