fbpx Administracja - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Administracja - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Administracja

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Administracja
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Prawa i Administracji

Strona WWW Wydziału: http://www.prawo.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Doświadczona kadra, licząca 130 nauczycieli akademickich, w tym wybitnych przedstawicieli administracji, także rządowej, świata nauki, biznesu, palestry i innych korporacji, daje gwarancje uzyskania rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej i instytucji niepublicznych.
 • Dodatkowo, podejmując studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, student ma możliwość zgłębiania wiedzy pod okiem wybitnych ekspertów pracujących w uznanych uczelniach europejskich, z którymi Wydział współpracuje w ramach programu Erasmus +.
 • Istnieje także możliwość wyjazdu na studia na jedną z 37 uczelni partnerskich z 14 państw europejskich (np. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania).
 • Program studiów dostosowany jest do możliwości osób pracujących, łączących studia z aktywnością zawodową. Program ten premiuje, systematyzuje i wspiera zdobywanie umiejętności praktycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do:
 • pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej
 • samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, strukturach samorządowych,
 • pracy w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych,
 • działalności w instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej,
 • zatrudnienia w placówkach kulturalnych,
 • pracy w organach partii politycznych, instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 30 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Dla absolwentów z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym na innych kierunkach studiów niż administracja, przewiduje się na pierwszym roku dodatkowe zajęcia wyrównawcze – odpłatne.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 28 stycznia 2020 roku, 13:11