fbpx Bezpieczeństwo narodowe - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bezpieczeństwo narodowe - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Bezpieczeństwo narodowe

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Bezpieczeństwo narodowe
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Na kierunku bezpieczeństwo narodowe można zyskać wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie. Wiedza ta dotyczy spraw lokalnych, państwowych regionalnych i w szerokim rozumieniu spraw międzynarodowych.
 • Student ma sposobność zapoznania się ze zjawiskami i procesami zachodzącymi w przestrzeni polityczno-gospodarczej na różnych poziomach. W ten sposób otrzymuje kompleksową wiedzę, która pozwoli mu na pełne zrozumienie zagadnień bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
 • Wiedzę tę student jest w stanie wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej, mając umiejętność analizy i znajomości wyzwań i zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto znajomość zagadnień prawnych i elementarnych procedur w zakresie bezpieczeństwa w tym zarządzania kryzysowego zwiększa umiejętności studenta.
 • Studenci kierunku będą mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką i istotą bezpieczeństwa narodowego w zakresie bezpieczeństwa regionalnego i globalnego. Uczą się pracować zespołowo, gromadzić i przetwarzać informacje, co w przypadku tematyki bezpieczeństwa jest nadzwyczaj użyteczne.
 • Od października 2019 roku kształcenie na kierunku ma również wymiar praktyczny.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do pracy w:
 • instytucjach publicznych i niepublicznych
 • administracji państwowej, organach samorządowych
 • organizacjach społeczno-politycznych, służbach państwowych
 • środkach masowego przekazu i komunikacji społecznej
 • organizacjach pozarządowych
 • placówkach kulturalno-oświatowych
 • instytucjach naukowo-badawczych 
 • organizacjach i instytucjach zajmującymi ruchami migracyjnymi, polonijnymi, narodowościowymi i etnicznymi
 • w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • placówkach opieki społecznej
 • placówkach zajmujących się zagadnieniami przestrzegania praw człowieka.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi


Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 29 stycznia 2020 roku, 13:04