fbpx Biotechnologia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biotechnologia - stacjonarne I stopnia

Biotechnologia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Biotechnologia
Rok akademicki: 2020/2021

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

ATUTY KIERUNKU

Nowoczesna Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy wykorzystująca biologię, chemię i inżynierię biochemiczną. Biotechnologia zajmuje sie również: molekularnymi aspektami chorób człowieka, metodami szukania nowych leków i terapii, modyfikowaniem genetycznym roślin lub mikroorganizmów, czy modelowaniem biomolekuł. Biotechnologia przyczynia się także do rozwoju badań naukowych w biomedycynie, produkcji rolniczej i ochronie środowiska. 

Koncepcja programu studiów zakłada interdyscyplinarne kształcenie studentów w zakresie Biotechnologii dla zdrowia i jakości życia. Wydział posiada najwyższą z możliwych kategorię naukową A+. Unikatowa w skali kraju jednostka naukowo-dydaktyczna tworzona przez dwie uczelnie Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny to:

 • Gwarancja jakości - Jesteśmy najlepszym wydziałem kształcącym na kierunku „Biotechnologia”, co potwierdza certyfikat MNiSW dla najlepszego kierunku studiów, wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wysokie miejsce w rankingu kierunków studiów miesięcznika Perspektywy.

 • Nacisk na umiejętności praktyczne i nowoczesne laboratoria dydaktyczne - Zajęcia praktyczne odbywają w nowocześnie wyposażonych laboratoriach dydaktycznych. Stawiamy na nauczanie w małych grupach, indywidualny kontakt student-wykładowca (tutoring, mentoring), a nasi studenci mogą być włączani w badania naukowe pracowników Wydziału już od 3 semestru studiów!

 • Międzynarodowy charakter badań naukowych - Kładziemy nacisk na nauczanie sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim, m.in. przez możliwość realizowania części zajęć w języku angielskim, zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+, zajęcia prowadzone przez wykładowców z zagranicy i organizowane corocznie Letnie Szkoły Biotechnologii (https://bss.ug.edu.pl/).

 • Kształcenie - odbywa się według nowego programu opartego na obejmuje: biotechnologię molekularną i medyczną, genetykę i inżynierię genetyczną, biotechnologię roślin i drobnoustrojów, modelowanie molekularne oraz bioinformatykę. Ponadto, studenci kierunku Biotechnologia na MWB UG i GUMed poznają wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, prawa własności intelektualnej, komercjalizacji wyników badań naukowych i przedsiębiorczości.

 • Studenci mają możliwość odbywania części studiów oraz praktyk zawodowych w ośrodkach zagranicznych w ramach programu Erasmus+.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku BIOTECHNOLOGIA MWB UG i GUMed posiada wiedzę i umiejętności praktyczne przygotowujące do podjęcia studiów II stopnia oraz pracy w:
 
 • sektorze nauki jako pracownicy badawczy czy wykładowcy na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych (np. we Francji, USA, Holandii)

 • instytutach technologicznych czy innowacyjnych technologii

 • sektorze rozwoju produktów biotechnologicznych,

 • przemyśle i biznesie biotechnologicznym (także własna działalność gospodarcza)

 • placówkach farmaceutycznych i diagnostycznych (chorób ludzi i zwierząt)

 • ośrodkach medycznych, jako np. specjalista produktów leczniczych terapii zaawansowanych

 • podmiotach rozwijających technologie kosmetyczne

 • jako: Projekt manager, Senior Research and Development Specialist, Quality Assurance Specialist etc.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język angielski

0,3

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, matematyka

0,5

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy wykonali projekt z zakresu nauk przyrodniczych i medycznych.
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 112

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
18 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
20 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 sierpnia 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon.-pt.: 11:00-14:00
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - nowy budynek
ul. Abrahama 58, pok. 1
80-307 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 63 20, +48 58 523 63 21, +48 58 523 63 22

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 sierpnia 2020 roku, 11:30