fbpx Biznes chemiczny - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biznes chemiczny - stacjonarne I stopnia

Biznes chemiczny

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Chemia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Chemii

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

ATUTY KIERUNKU

Biznes chemiczny to kierunek o wymiarze wybitnie praktycznym mającym wyposażyć absolwenta w:
 • interdyscyplinarną wiedzę,
 • umiejętności i kompetencje z zakresu przedsiębiorczości chemicznej, funkcjonowania przemysłu chemicznego, technologii chemicznych,
 • umiejętności zarządzania biznesem chemicznym,
 • umiejętności realizacji projektów technologicznych w oparciu o narzędzia ekonomii i zarządzania.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia mają przygotować kandydatów do zakładania i prowadzenia małych firm działających w zakresie szeroko pojętej branży chemicznej:
 • produkcja kosmetyków,
 • środków czystości,
 • środków ochrony roślin,
 • przetwórstwo wybranych grup odpadów,
 • wytwarzanie powłok galwanicznych i inne.

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Chemii i Wydział Ekonomiczny

studia 7-semestralne, inżynierskie

Kryteria kwalifikacyjne 5

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

chemia

0,40

matematyka

0,20

język obcy

0,15

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia

0,25

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu chemii, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.
 
 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
20 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
28 sierpnia 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 12 sierpnia
pon.- pt.(bez środy): 10:00 - 14:00,śr.: 13:00 - 17:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85
e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 sierpnia 2020 roku, 6:54