fbpx Etnofilologia kaszubska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Etnofilologia kaszubska - stacjonarne I stopnia

Etnofilologia kaszubska

Studia
stacjonarneI stopnia
etnofilologia kaszubska
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela języka kaszubskiego i języka polskiego (łącznie) lub pracy w instytucjach Pomorza związanych z szeroko pojętą kulturą (dziennikarz, animator życia społecznego, edukator w domu kultury i/lub muzeum, edytor, korektor).
 • Główny trzon kształcenia stanowi praktyczna nauka języka kaszubskiego (również od podstaw) połączona z kształceniem kulturowym.
 • Studentów czekają m.in.: spotkania z pisarzami i działaczami ruchu kaszubsko-pomorskiego, poznawanie folkloru, doskonalenie kultury żywego słowa.
 • Przedmioty filologiczne, takie jak: nauka o języku, czytanie i analiza utworów literackich, połączona z praktycznym pisaniem tekstów, zostały uzupełnione o historię Kaszubów, Pomorza i Polski oraz podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych: wiedza o kulturze, socjologia, psychologia i pedagogika dla nauczycieli. Taki program składa się na unikatowy w skali Polski kierunek studiów.
 • Fundament kompetencji zawodowych budowany jest na swobodnej wymianie poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości.
 • Profil praktyczny studiów oznacza przewagę aktywnych form pracy: ćwiczeń, warsztatów i różnych zajęć poza Uniwersytetem, w tym praktyk w szkołach lub instytucjach kultury.
 • Już w czasie trwania nauki można współdziałać z przyszłym pracodawcą, z uczelnią współpracują bowiem m.in.: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Media Kaszëbë.
 • Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych lub na kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii czy filozofii.

 Uprawnienia nauczycielskie uzyskuje się wówczas, kiedy ukończy się studia I i II stopnia na tym samym kierunku.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów będzie specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka kaszubskiego, a ze specjalnością nauczycielską nabywa uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów w szkole podstawowej:

 • języka kaszubskiego
 • języka polskiego.

Studia bez specjalności nauczycielskiej są adresowane do osób, które swoją przyszłość widzą w zawodach:

 • dziennikarzy w mediach lokalnych, działaczy kultury (pracownik domu kultury, animator życia społecznego, specjalista w urzędach administracji publicznej),
 • edytorów, korektorów w redakcjach prasowych i w wydawnictwach. 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5,7,8)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,5

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język kaszubski6), historia, historia sztuki, WOS, filozofia, matematyka, geografia, fizyka/fizyka i astronomia, biologia, drugi język obcy, język łaciński i kultura antyczna

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Znajomość języka kaszubskiego nie jest wymagana.
 6. Za egzamin dojrzałości z języka kaszubskiego przy punktacji powyżej 70% kandydat otrzymuje dodatkowo 10 pkt.
 7. Laureaci Dyktanda Kaszubskiego otrzymują dodatkowo 10 pkt.
 8. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego zostaną przyjęci trzej laureaci Konkursu Wiedzy o Pomorzu organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja przedłużona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 20 sierpnia
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 278
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 96

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 25 sierpnia 2020 roku, 14:47