fbpx Etnologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Etnologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Etnologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Etnologia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Historyczny

Strona WWW Wydziału: http://www.historia.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Etnologia (antropologia kulturowa) na UG to studia, dzięki którym poznasz i zrozumiesz inne kultury. Będziesz też dobrze orientować się w mechanizmach rządzących współczesnym światem. Zyskasz szerokie humanistyczne wykształcenie oraz konkretne umiejętności praktyczne – kontaktu i pracy z ludźmi, komunikacji międzykulturowej, krytycznej analizy oraz jakościowych badań społecznych. Atutem studiów są zajęcia ze specjalistami, którzy bezpośrednio badają Indian Amazonii, Aborygenów australijskich, ludy Nowej Gwinei, Afryki Wschodniej,  ale także Basków w Hiszpanii czy Kaszubów na Pomorzu. To możliwość rozwinięcia badawczej pasji dla wszystkich, których interesuje drugi człowiek i inne kultury. Studia etnologiczne stanowią doskonałe uzupełnienie dla absolwentów innych kierunków, humanistycznych i ścisłych, którzy w przyszłości będą współpracować z ludźmi, a w szczególności z przedstawicielami różnych kultur. We współczesnym wielokulturowym świecie umiejętność porozumienia się z ludźmi o odmiennej kulturze, religii czy obyczajach, jest ważnym atutem.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent etnologii (antropologii kulturowej) zyskuje unikalny zestaw umiejętności cenionych na rynku pracy: potrafi analizować i prezentować dane, projektować i przeprowadzić badania społeczne pozwalające zrozumieć ludzi i ich potrzeby. Potrafi pracować z tekstem, jest kreatywny i otwarty. Wie, jak rozmawiać z ludźmi, potrafi pracować w zespole, rozumie znaczenie różnic kulturowych. Takie umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w rozmaitych obszarach w:
  • Instytucjach kultury
  • Międzynarodowych agendach pomocowych 
  • Agencjach marketingowych badających rynek 
  • w ośrodkach badań opini publicznej  i zachowań konsumenckich.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 stycznia 2020 roku, 13:47