fbpx Filologia germańska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia germańska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia germańska

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Filologia germańska
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

 

ATUTY KIERUNKU

 
Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego oraz angielskiego, poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Studia te wyposażają w uprawnienia nauczyciela (specjalność nauczycielska), kompetencje tłumacza (specjalność translatoryczna) czy umiejętność komunikacji w międzynarodowych korporacjach (specjalność biznesowo-gospodarcza). Specjaliści z wysoką znajomością języka niemieckiego są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy.
Pogłębiać wiedzę można podczas praktyk nauczycielskich, tłumaczeniowych lub biurowych, warsztatów prowadzonych przez nasze firmy partnerskie z sektora usług biznesowych, na wykładach gościnnych, spotkaniach autorskich, w kołach naukowych „Kommers” i „Translator”, niemieckojęzycznym Teatrze Studenckim, na stypendiach zagranicznych w ramach Erasmusa, m.in.: w Kolonii, Lipsku, Siegen, Getyndze, Düsseldorfie, Augsburgu i Zittau/Görlitz.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Nasi absolwenci pracują w jednostkach samorządowych i korporacjach, mediach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń i turystyce, organizacjach polsko-niemieckich, a także w strukturach Unii Europejskiej. Ponieważ Trójmiasto jest dużym ośrodkiem sektora usług biznesowych (BPO i SSC), studenci i absolwenci są obecnie rozchwytywani przez firmy zajmujące się m.in. obsługą klienta i księgowością korporacyjną. Ponadto absolwenci specjalności nauczycielskiej nauczają języka niemieckiego i angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (po I stopniu studiów) oraz języka niemieckiego we wszystkich typach szkół (po II stopniu). Niemcy to jeden z najbardziej chłonnych rynków, największy inwestor na rynku polskim i najczęstszy partner biznesowy polskich podmiotów.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język niemiecki

0,6

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, WOS, matematyka, urzędowy język UE z wyjątkiem języka polskiego i języka niemieckiego, język rosyjski, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznych, język regionalny, język mniejszości narodowych

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 12:59