fbpx Filologia germańska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia germańska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Filologia germańska

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia germańska
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 
Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych i historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Studia magisterskie wyposażają w uprawnienia nauczyciela (specjalność nauczycielska) i kompetencje tłumacza (specjalność translatoryczna). Specjaliści z wysoką znajomością języka niemieckiego są obecnie bardzo poszukiwani na rynku pracy.
Pogłębiać wiedzę można podczas praktyk nauczycielskich, tłumaczeniowych lub biurowych, warsztatów prowadzonych przez nasze firmy partnerskie z sektora usług biznesowych, na wykładach gościnnych, spotkaniach autorskich, w kołach naukowych „Kommers” i „Translator”, niemieckojęzycznym Teatrze Studenckim, na stypendiach zagranicznych w ramach Erasmusa, m.in.: w Kolonii, Lipsku, Siegen, Getyndze, Düsseldorfie, Augsburgu i Zittau/Görlitz.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Nasi absolwenci pracują w jednostkach samorządowych i korporacjach, mediach i wydawnictwach, biurach tłumaczeń i turystyce, organizacjach polsko-niemieckich, a także w strukturach Unii Europejskiej. Ponieważ Trójmiasto jest dużym ośrodkiem sektora usług biznesowych (BPO i SSC), studenci i absolwenci są obecnie rozchwytywani przez firmy zajmujące się m.in. obsługą klienta i księgowością korporacyjną. Ponadto absolwenci specjalności nauczycielskiej nauczają języka niemieckiego i angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych (po I stopniu studiów) oraz języka niemieckiego we wszystkich typach szkół (po II stopniu). Niemcy to jeden z najbardziej chłonnych rynków, największy inwestor na rynku polskim i najczęstszy partner biznesowy polskich podmiotów.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych w zakresie filologii germańskiej, niemcoznawstwa i lingwistyki stosowanej z językiem niemieckim*

kryteria kwalifikacyjne
dla absolwentów innych kierunków

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

* Oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)   Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

1. Egzamin ustny z języka niemieckiego – max 50 pkt.

Oczekiwany poziom znajomości języka niemieckiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

2. Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

3. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)    Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 12:59