fbpx Filologia klasyczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia klasyczna - stacjonarne II stopnia

Filologia klasyczna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia klasyczna
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Przedmiotem filologii klasycznej jest nie tylko starożytność grecko-rzymska, ale cała kultura europejska – wszystkie duże biblioteki i archiwa pełne są napisanych po łacinie (i po grecku) książek i dokumentów, które powstawały od czasów najdawniejszych po współczesność, a literatury w językach narodowych, teatr i film, sztuka i architektura, filozofia i prawo korzystają nieustannie z tradycji antycznej. Jedynie ten kierunek studiów pozwala rozumieć Europę i widzieć ją jako całość. Katedra oferuje na studiach filologii klasycznej trzy specjalności: studia klasyczne, studia renesansowe i klasyczno-edytorskie. Istnieje możliwość kontynuowania nauki języka włoskiego (B2+). Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych UG oraz Studencki Teatr „Mimesis”.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Studia filologii klasycznej rozwijają zdolności intelektualne i przygotowują do pełnego uczestnictwa w kulturze europejskiej. Filologia klasyczna to również najlepsze przygotowanie do pracy naukowej we wszystkich dziedzinach humanistyki (łącznie np. z historią nauk przyrodniczych, medycznych czy pedagogiki). Absolwenci łatwo przystosowują się do oczekiwań pracodawcy, podejmują pracę w najrozmaitszych zawodach i na różnorodnych stanowiskach. Absolwenci filologii klasycznej będą świetnymi pracownikami wszystkich instytucji związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury (jak np. biblioteki, archiwa, wydawnictwa, muzea, teatry, domy kultury), także w sferze turystyki krajowej i zagranicznej.
 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku

Dla kandydatów z dyplomem studiów wyższych z zakresu filologii klasycznej oraz filologii polskiej i innych kierunków filologicznych, a także innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych między innymi takich jak: archeologia, bibliologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, religioznawstwo, logopedia, teologia, prawo, prawo kanoniczne, politologia, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia, socjologia itp.

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

1. Rozmowa kwalifikacyjna – max 50 pkt.

Rozmowa kwalifikacyjna ma potwierdzić wiedzę kandydata z zakresu historii, kultury i literatury antycznej. 

2. Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2020 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
16 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 09 września
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 169
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 10

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 15 września 2020 roku, 13:47