fbpx Filologia rosyjska - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia rosyjska - stacjonarne II stopnia

Filologia rosyjska

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia rosyjska
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Na studiach magisterskich filologii rosyjskiej proponujemy unikalne i spersonalizowane specjalności. Każda z nich posiada odrębny profil, lecz obie oferują wszechstronny rozwój i osiągnięcie profesjonalnych kompetencji bardzo pożądanych na rynku pracy, w tym umiejętności językowych na poziomie C1. To kierunek dedykowany studentom filologii, rosjoznawstwa i studiów wschodnich oraz osobom władającym językiem rosyjskim na poziomie B2 pragnącym kontynuować studia na II stopniu i uzyskać dyplom magistra. Ponadto:

  • nauczanie języka rosyjskiego, prowadzące do opanowania umiejętności swobodnego porozumiewania się w codziennych i zawodowych kontaktach z  rodzimymi użytkownikami języka rosyjskiego;
  • kształcenie wykwalifikowanego specjalisty - filologa; 
  • zdobycie wiedzy i praktyki z obszaru zarządzania kulturą, translatoryki oraz mediolingwistyki;
  • praktyki w firmach, instytucjach kultury;
  • wyjazdy w ramach wymian międzynarodowych, program ERASMUS+, program MOST,
  • możliwość udziału w szkołach językowych w uniwersytetach w Rosji i na Białorusi;
  • udział w cyklicznych konkursach: Dyktando Języka Rosyjskiego, Międzynarodowa Olimpiada z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Konkurs Translatoryczny i inne; rozwój w studenckich kołach naukowych: „ŁOMONOSOW” i „Aoryst”.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki opanowaniu współczesnego języka rosyjskiego na wysokim poziomie w przyszłości można podjąć pracę w instytucjach krajowych i międzynarodowych, biurach tłumaczeń, redakcjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych, sektorze usług,  agencjach informacyjnych i prasowych, wydawnictwach, mediach, firmach wymagających znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów
studiów wyższych z wykładowym językiem rosyjskim

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów
studiów wyższych innego kierunku

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)   Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

1.  Egzamin ustny z języka rosyjskiego – max 50 pkt.

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)   Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 40

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2020 r.

Egzamin ustny
16 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 09 września
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 169
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 10

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 25 września 2020 roku, 13:16