fbpx Filozofia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filozofia - stacjonarne II stopnia

Filozofia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filozofia
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Studia filozoficzne kształcą umiejętności: krytycznego myślenia, niestandardowego rozwiązywania problemów, analizy tekstów filozoficznych, sztuki dyskusji, formułowania własnych przekonań i ich uzasadniania. Absolwent jest przygotowany do analizy klasycznych problemów filozoficznych (istoty bytu, granic i prawdziwości poznania, istoty sztuki oraz wartości, istoty człowieka, relacji umysł-mózg, istoty czasu, przestrzeni, materii; genezy i granic życia), jak i rozumienia i oceny zjawisk, które pojawiają się we współczesnym świecie: problemu inżynierii genetycznej, problemu sprawiedliwości społecznej, problemów społeczeństwa wielokulturowego.
  • Filozofia w IF współpracuje z wieloma ośrodkami w Europie: Gandawa, Praga, Wilno, Cagliari, Aarhus, Urbino, Keele.
  • Studia I stopnia przygotowują do podjęcia studiów magisterskich zarówno na filozofii jak i innych kierunkach humanistycznych i społecznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia przygotowują do pracy w:
  • instytucjach kulturalnych (animator kultury, pracownik mediów, galerii, muzeów, krytyk sztuki)
  • jako rzecznik prasowy
  • w placówkach opiekuńczych i oświatowych (nauczyciel filozofii, logiki, etyki w szkolnictwie podstawowym i średnim - po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego). 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 27

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 10 września
pon., śr., pt.: 9.00 -13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, S336
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 44 43
e-mail: filozofia.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 21 maja 2021 roku, 14:24