fbpx Fizyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Fizyka - stacjonarne I stopnia

Fizyka

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Fizyka
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia na kierunku Fizyka odbywają się w formie stacjonarnej, są bezpłatne, mają program stypendialny (stypendia naukowe i socjalne), a także programy wymiany naukowej i dydaktycznej.
 • Kadra kierunku zatrudniona w dwóch instytutach: Fizyki Doświadczalnej oraz Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki składa się z: 11 profesorów zwyczajnych, 11 profesorów UG, 5 doktorów habilitowanych i 12 doktorów o bogatym dorobku naukowym.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych dydaktycznych laboratoriach fizycznych na światowym poziomie i obejmują wszystkie dziedziny fizyki współczesnej od fizyki atomu poprzez fizykę laserów, ciała stałego, jądrową do kwantowej informacji. Doskonale wyposażone pracownie komputerowe umożliwiają zdobycie wiedzy w korzystaniu z najnowszych technik informatycznych.
 • W czasie studiów można uzyskać dodatkowo przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Fizyka przygotowany jest do podjęcia pracy w:
 • akademickich placówkach naukowo-badawczych w kraju i zagranicą w takich dziedzinach jak: fizyka, biofizyka, biotechnologia, medycyna, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, kwantowa informacja
 • laboratoriach badawczo - wdrożeniowych przedsiębiorstw pracujących w zakresie najnowszych technologii
 • sektorze finansowym - bankach, firmach ubezpieczeniowych
 • firmach informatycznych
 • szkołach jako nauczyciele przedmiotów ścisłych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

0,8

język angielski

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk przyrodniczych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 lipca 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 15 czerwca
pon.- pt.: 10:00 - 13:00
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, pok. 202, 203
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 22 54

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 31 marca 2020 roku, 7:56