fbpx Historia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Historia - stacjonarne I stopnia

Historia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Historia
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Historyczny

Strona WWW Wydziału: http://www.historia.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia prowadzi wykwalifikowana kadra, a Wydział Historyczny należy do najlepszych w Polsce (kategoria A). Proponowane są dwie specjalności:

 • nauczycielska - dająca możliwość uzyskania kompleksowego przygotowania pedagogicznego zgodnego z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, powiązanie kształcenia teoretycznego z praktycznym w placówkach oświatowych (tzw. szkoły ćwiczeń), praktyki pedagogiczne na wszystkich szczeblach edukacyjnych, przygotowuje do zawodu nauczyciela z uprawnieniami do pracy w szkole podstawowej;
 • archiwistyczna – przygotowująca do pracy w archiwach zarówno państwowych jak i zakładowych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Instytucje oświatowe (szkoły podstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze, instytucje edukacyjne) 
 • archiwa (państwowe, samorządowe, instytucjonalne) 
 • jednostki administracji publicznej i pozarządowej 
 • media 
 • instytucje naukowe 
 • organizacje polityczne.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,25

historia5)

0,50

historia sztuki5)

0,40

WOS5)

0,40

geografia5)

0,40

filozofia5)

0,40

matematyka 5)

0,40

język kaszubski5)

0,40

język łaciński i kultura antyczna5)

0,40

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Jeden z ośmiu przedmiotów do wyboru.
 6. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjęci zostaną:
 • dwaj laureaci Olimpiady Mediewistycznej organizowanej przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego,
 • dwaj zwycięzcy Olimpiady Wiedzy o Gdańsku - edycji dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 stycznia 2020 roku, 13:09