fbpx Iberystyka - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iberystyka - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Iberystyka

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Iberystyka
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język hiszpański na poziomie B2. Biegła znajomość języka hiszpańskiego wydaje się obecnie tak samo ważna, jak znajomość angielskiego. Hiszpański to drugi język na świecie pod względem liczby użytkowników. Posługuje się nim ok. 500 mln ludzi w Hiszpanii, prawie wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej i wielu stanach USA, gdzie w niektórych wypadkach ma status języka oficjalnego na równi z angielskim.

Oprócz zajęć obowiązkowych studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, mogą brać udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus (Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia), uczestniczyć w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut Filologii Romańskiej, mają okazje uczestniczyć w gościnnych wykładach wybitnych humanistów z całego świata.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Specjalność translatoryczna daje konkretny zawód tłumacza w firmach z krajów hiszpańskojęzycznych czy tłumacza literatury. Specjalność międzykulturowa również tego nie wyklucza, a znajomość realiów krajów postkolonialnych zwiększa atrakcyjność na rynku pracy. Firmy polskie coraz częściej decydują się na inwestycje w Ameryce Łacińskiej czy Afryce. Pomorskie spółki już dziś poszukują osób mówiących po portugalsku do pracy zarówno w Polsce, jak i w Anglii czy krajach Ameryki Południowej. Absolwent może też pracować jako przewodnik lub pilot wycieczek (po ukończeniu odpowiedniego kursu).

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

język hiszpański

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia, drugi język obcy

0,4

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Oczekiwany poziom znajomości języka hiszpańskiego to poziom A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 09 września
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 169
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 10

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 czerwca 2020 roku, 8:09