fbpx Informatyka i ekonometria, specjalność Business Informatics - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informatyka i ekonometria, specjalność Business Informatics - stacjonarne II stopnia

Informatyka i ekonometria, specjalność Business Informatics

Studia
stacjonarneII stopnia
Business Informatics
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Zarządzania

Strona WWW Wydziału: http://www.wzr.ug.edu.pl/

Opis

Opis kierunku w przygotowaniu.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1. Kryterium podstawowe:
Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt1)

2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Uwaga

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria - specjalność Business Informaticssą prowadzone w języku angielskim i sa z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 29 kwietnia 2020 roku, 12:28