fbpx Matematyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Matematyka - stacjonarne I stopnia

Matematyka

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Matematyka
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Studia na kierunku Matematyka dają umiejętności używania matematycznych i statystycznych narzędzi analitycznych, również z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.
 • Absolwent specjalności nauczycielskiej otrzymuje dodatkowo przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne oraz merytoryczne do nauczania matematyki, też przy użyciu nowoczesnych technologii i oprogramowania.
 • Działają Koło Naukowe Kolor i Koło Naukowe Matematyków, promujące nauki ścisłe wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.
 • Studenci biorą udział w konkursie Mat2Tab na tworzenie materiałów do tablicy interaktywnej, organizują Ligę Matematyczną dla szkół średnich, biorą udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki.
 • Mają też możliwość wyjazdu na wymianę studencką za granicę w ramach projektu ERASMUS.
 • Jako jedyna jednostka w województwie pomorskim oferujemy możliwość studiów doktoranckich z matematyki.
 • Absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności, dające możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach stosujących metody matematyczne, a także szybkiego przyswojenia nowej wiedzy z danej dziedziny i jej dostosowania do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Uzyskane umiejętności konstruowania i analizowania modeli matematycznych, jak i użycia technik informatycznych, dają przygotowanie do pracy w:

Absolwent Matematyki Finansowej jest przygotowany do pracy w:

 • instytucjach finansowych (np. makler, doradca finansowy)
 • bankach
 • firmach ubezpieczeniowych
 • działach finansowych
 • firmach branży gospodarczej.

Absolwent Matematyki Stosowanej jest przygotowany do pracy jako informatyk, który ma jednocześnie solidne przygotowanie matematyczne. 

Po Matematyce Teoretycznej absolwent ma możliwość pracy zawodowej w:

 • instytutach naukowo-badawczych
 • podmiotach finansowych
 • jednostkach informatycznych.

Absolwent specjalności Nauczycielskiej po studiach I stopnia zdobywa dodatkowo wstępne przygotowanie do pracy jako nauczyciel matematyki, które uzupełnione na studiach II stopnia pozwoli mu na uzyskanie kwalifikacji do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,8

język obcy

0,2

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu matematyki.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 stycznia 2020 roku, 8:39