fbpx Pedagogika specjalna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pedagogika specjalna - stacjonarne II stopnia

Pedagogika specjalna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Pedagogika specjalna
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej/dyscyplin pokrewnych; samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i prowadzi badania naukowe; planuje działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, doradcze, diagnostyczne, badawcze. Rozumie procesy systemów wsparcia, oświaty, rehabilitacji.
Dla cyklu studiów rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020 proponowane są następujące specjalności:
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością;
 • rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapią zajęciową;
 • edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Zgodnie z wybraną specjalnością absolwent jest przygotowany do pracy:
 • terapeuty dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • specjalisty ds. rewalidacji
 • asystenta osoby niepełnosprawnej
 • trenera pracy
 • doradcy w placówkach rehabilitacji itp.
 • do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i ich rodzinami
 • w zespołach wczesnego wspomagania 
 • pracy terapeuty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (terapia/edukacja).

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie mogą ubiegać się posiadający przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) absolwenci wszystkich kierunków w dyscyplinie pedagogika i innych kierunków nauczycielskich.

Nabór przeprowadzany jest na kierunek.

Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, zgodnie z obowiązującymi na wydziale wymogami programu kształcenia oraz na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów.

Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 55

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 11

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
07 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
09 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
17 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 sierpnia
pon., śr., pt. godz 9:00 - 13:00,wt., czw. godz 14:00 - 18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, B 101
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa od 21.09.2020

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
30 września 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
01 października 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
09 października 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

pon., śr., pt. godz 9:00 - 13:00,wt., czw. godz 14:00 - 18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B 101
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 18 września 2020 roku, 14:58