fbpx Prawo w administracji i gospodarce - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prawo w administracji i gospodarce - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Prawo w administracji i gospodarce

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Prawo w administracji i gospodarce
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Prawa i Administracji

Strona WWW Wydziału: http://www.prawo.ug.edu.pl

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek Prawo w administracji i gospodarce stanowi odpowiedź na zdiagnozowane przez Wydział Prawa i Administracji UG zapotrzebowanie jednostek administracji dotyczące nowego profilu absolwenta, wszechstronnie przygotowanego do pracy przy realizacji zadań publicznych oraz współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej. Kierunek ten stanowi także interesującą ofertę dla urzędników już zatrudnionych we wszelkich organach administracji publicznej – rządowej i samorządowej – zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe. W procesie kształcenia treści teoretyczne będą uzupełniane i wzbogacane wiedzą praktyczną przekazywaną m.in. przez przedstawicieli instytucji państwowych, społecznych i zawodowych specjalizujących się w różnorodnych procesach stosowania prawa i zarządzania. Program studiów dostosowany jest do możliwości osób pracujących, łączących studia z aktywnością zawodową. Program nauczania premiuje, systematyzuje i wspiera zdobywanie umiejętności praktycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wiedza zdobyta w trakcie nauki na kierunku Prawo w administracji i gospodarce predysponuje absolwentów do pracy w administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjach niepublicznych - służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych i organizacjach pozarządowych, ponadto okazuje się przydatna w trakcie samodzielnego wykonywania działalności gospodarczej.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 30 pkt.1)

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

Dla absolwentów z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w szczególności na kierunkach: ekonomia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe oraz na innych kierunkach mieszczących się w obszarach nauk humanistycznych, przyrodniczych i technicznych. 

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłata rekrutacyjna

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 10 grudnia 2019 roku, 13:05