fbpx Studia wschodnie - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia wschodnie - stacjonarne I stopnia

Studia wschodnie

Studia
stacjonarneI stopnia
studia wschodnie
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Wschód rozumiemy bardzo szeroko, mając na myśli zarówno Rosję i kraje byłego ZSRR – jak i państwa azjatyckie, zdecydowanie bardziej odległe terytorialnie i kulturowo. Otwarcie świata zachodniego na różnorodne formy współpracy z krajami Wschodu jest jednym z najistotniejszych wyzwań naszych czasów. Współpraca gospodarcza i polityczna wymaga szczególnych kompetencji zawodowych, nie tylko językowych, ale także zrozumienia i akceptacji odmienności kulturowych tych cywilizacji.

  • uzyskanie wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego;
  • zdobycie kompetencji w zakresie języka chińskiego lub języka japońskiego na poziomie komunikacyjnym (w zależności od wybranej linii);
  • zdobycie wiedzy o kulturze, historii, gospodarce i realiach społeczno-politycznych Rosji, Chin i Japonii, a także ekonomii oraz współpracy międzynarodowej;
  • praktyki zawodowe i projekty pozwalające zdobyć umiejętności praktyczne, uzupełniające i pogłębiające wiedzę;
  • możliwość wyjazdów naukowych i odbywania części studiów na Chinach i w Japonii.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przygotowanie do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Możliwość zatrudnienia w firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, na lotniskach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, we własnych firmach, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych, w instytucjach kultury.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, geografia, matematyka, WOS

0,25

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Znajomość języka rosyjskiego i drugiego języka obcego (wschodniego) nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 48

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
24 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
27 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
04 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 20 sierpnia
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 278
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 96

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 4 września 2020 roku, 12:19