fbpx Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology. - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology. - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology.

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie telemedycyna
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

SZCZEGÓŁOWY OPIS I PROGRAM KIERUNKU

ATUTY KIERUNKU

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek prowadzony przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i Administracji. Kierunek stworzony został w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz nauk prawnych. Wybierając studia na tym kierunku masz możliwość:

 • uczęszczania na zajęcia w ramach programu studiów, który został opracowany przy udziale przedstawicieli praktyki gospodarczej z sektora ochrony zdrowia;
 • kształcenia się w zakresie obszaru nauk społecznych oraz nauk prawnych;
 • możliwość wyboru zajęć dodatkowych w języku angielskim, które pozwolą na  osiągnięcie wysokich kompetencji językowych;
 • korzystania z nowoczesnej infrastruktury oraz oprogramowania wykorzystywanego w sektorze ochrony zdrowia, zapewniającego podobieństwo procesu dydaktycznego do warunków występujących w ramach późniejszej działalności zawodowej;
 • poznania procesów operacyjnych, zarządczych, finansowych oraz marketingowych charakterystycznych dla podmiotów z ochrony zdrowia;
 • zdobycia wiedzy o współczesnych trendach w działalności telemedycznej z uwzględnieniem ekonomiki i uwarunkowań prawnych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Interdyscyplinarny kierunek HCT przygotowuje studentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach lub innych organizacjach w sektorze prywatnym oraz publicznym w ramach obszaru ochrony zdrowia. Zdobyte w trakcie toku studiów kompetencje umożliwiają założenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menadżerskich oraz pracę na stanowiskach w instytucjach ochrony zdrowia, również w tych działających częściowo na rynku wirtualnym.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • kierownik projektu,
 • audytor podmiotów ochrony zdrowia,
 • analityk rynku medycznego,
 • kierownik jednostki medycznej,
 • specjalista ds. wdrażania systemów telemedycznych,
 • koordynator ds. bezpieczeństwa danych,
 • kontroler finansowy w placówce medycznej.

 

Kryteria przyjęć

Studia prowadzone przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Prawa i Administracji

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)   Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na Wydziale Ekonomicznym UG.

Studia prowadzone są w języku polskim

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 stycznia 2020 roku, 11:38