fbpx Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej - stacjonarne II stopnia

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Wiedza o filmie
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU
 
Studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Filologicznym, współtworzone we współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową, o profilu praktycznym kształcące w zakresie realizacji form audiowizualnych, animacji kultury filmowej oraz teoretyczno-historycznym. Kierunek jest jednym z dwóch beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach którego Uniwersytet Gdański otrzymał dofinansowanie na utworzenie Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej.
Laboratorium będzie obsługiwać znaczną część warsztatów realizacji krótkich form audiowizualnych. W ramach studiów studenci odbędą trzymiesięczną praktykę zawodową: na planie filmowym, praktykę realizacyjną lub animacyjną.
 
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy w firmach i instytucjach zajmujących się organizacją i ekonomiką produkcji filmowej i telewizyjnej, animacją i upowszechnianiem kultury filmowej, edukacją filmową, a także promocją filmu w mediach (telewizji, portalach internetowych, wydawnictwach). Będą mogli również zająć się dziennikarstwem filmowym lub ogólniej – kulturalnym, archiwistyką filmową oraz badaniami naukowymi w dziedzinie historii i teorii kina. Liczne warsztaty przygotowują z kolei do realizacji indywidualnych projektów artystycznych w dziedzinie filmu, reportażu telewizyjnego lub sztuki nowych mediów.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca sprawdzenie podstawowej wiedzy z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa – max 50 pkt.

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

 

1)    Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)    Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2020 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 
16 września 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 września 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
25 września 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 09 września
pon.-pt.: 09:00-13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 169
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 10

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 29 kwietnia 2020 roku, 10:38