fbpx Administracja - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Administracja - stacjonarne I stopnia

Administracja

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Administracja
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Prawa i Administracji

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Doświadczona kadra, licząca 130 nauczycieli akademickich, w tym wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki administracji, także rządowej, świata nauki, biznesu, palestry i innych korporacji, daje gwarancje uzyskania rzetelnej wiedzy na temat funkcjonowania administracji publicznej i instytucji niepublicznych.
 • Podejmując studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, student ma możliwość zgłębiania wiedzy pod okiem wybitnych ekspertów pracujących w uznanych uczelniach europejskich.
 • Wydział współpracuje z zewnętrznymi podmiotami w ramach programu Erasmus. Posiadamy umowy o wymianie studentów m.in. z uczelniami brytyjskimi, niemieckimi, austriackimi, francuskimi, włoskimi, hiszpańskimi, belgijskimi, norweskimi.
 • Wydział Prawa i Administracji dostosowuje programy nauczania do potrzeb rynku pracy, pozostając w stałym kontakcie z pracodawcami, a także uwzględniając sugestie płynące od absolwentów Wydziału.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do pracy urzędniczej w:
 • różnych rodzajach administracji publicznej samorządowej
 • administracji rządowej 
 • w instytucjach niepublicznych.
 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,35

język obcy nowożytny

0,35

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język łaciński i kultura antyczna, WOS

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci zostaną trzej laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, decydować będzie liczba punktów uzyskanych we wszystkich turach III etapu Olimpiady.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 10

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
09 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 lipca
pon. - pt.: 10:00 - 14:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1029 i 1057
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 29 72

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
03 października 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
05 października 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
13 października 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 30 września
pon.-czw.: 10:00-14:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1029
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 29 72

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 września 2021 roku, 14:36