fbpx Amerykanistyka - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Amerykanistyka - stacjonarne II stopnia

Amerykanistyka

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie amerykanistyka
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia w języku angielskim na kierunku amerykanistyka umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy specjalistycznej z zakresu literatury, kultury, mediów oraz problematyki społecznej USA. Zajęcia prowadzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym oraz dorobkiem naukowym w dziedzinie studiów amerykanistycznych. Współpracujemy z placówkami i instytucjami kulturalnymi (m.in.: z ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, polsko-amerykańską komisją Fulbrighta, American Corner), fundacjami m.in.: Fundacja Kościuszkowska oraz stowarzyszeniami o zasięgu krajowym i międzynarodowym (np. Polskie i Europejskie Towarzystwo Studiów Amerykanistycznych). Prowadzimy wymianę międzynarodową z uczelniami w USA oraz w ramach programu Erasmus+ (z uniwersytetami w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoszech). Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych i nowoczesnych laboratoriów językowych. Szczególny nacisk kładzie się także na wykorzystanie nowych metod w procesie kształcenia (np. tutoring, organizacje warsztatów i minikonferencji studenckich), którego celem jest wyposażenie studentów w wiedzę kierunkową i umiejętności specjalistyczne oraz zapewnienie im możliwości jej poszerzania w toku dalszych studiów. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kole naukowym amerykanistów, poprzez publikacje studenckie i uczęszczając na wykłady gościnne.

Umiejętności absolwenta to bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pogłębiona wiedza o historii, kultury i literatury amerykańskiej, a także znajomość świata mediów, systemu politycznego i polityki zagranicznej USA oraz podstaw wiedzy o gospodarce; relacyjność, komunikacja i umiejętność współpracy w grupie, umiejętność skutecznego przeszukiwania zróżnicowanych źródeł informacji, wysokie kompetencje w zakresie komunikacji międzykulturowej.

Absolwenci amerykanistyki II stopnia mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej, linie lotnicze.

Absolwenci kierunku nie mają trudności ze znalezieniem pracy także za granicą.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1).
Punktacja – max 100 pkt.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 września 2021 r.

egzamin
9 września

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 września
pon. - pt.: 09:00 - 13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 29 marca 2021 roku, 11:37