fbpx Chemia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Chemia - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Chemia

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Chemia
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Chemii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwenci posiadają dogłębną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień chemii. Nabyte kompetencje są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

  • Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie 
  • Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach
  • Studenci w trakcie studiów mogą odbywać staże i praktyki studenckie w zakładach pracy z pomorskiego otoczenia gospodarczego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w:
  • specjalistycznych laboratoriach analitycznych, przemysłowych i kontrolno-pomiarowych.
  • studenci, którzy zrealizowali opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego, są przygotowani do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.  
  • Absolwenci II stopnia mogą kontynuować kształcenie w szkołach doktorskich.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomiemax 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub inżynierskich kierunku CHEMIA oraz absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kierunków pokrewnych, na których program kształcenia jest zbliżony do programu kształcenia na kierunku CHEMIA.

W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów i osiągniętych efektów.


 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 50

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 19

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 7 lipca
pon. - pt. (bez środy): 10:00-14:00,śr.: 13:00-17:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85
e-mail: rek.chemia@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 8 września
pon. - pt. (bez środy): 11:00-14:00,śr.: 13:00-16:00
Wydział Chemii
ul. Wita Stwosza 63, pok. C2
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 53 85

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 23 lipca 2021 roku, 9:58