fbpx Ekonomia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ekonomia - stacjonarne I stopnia

Ekonomia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Ekonomia
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Zajęcia na kierunku ekonomia prowadzone są przez przedstawicieli nauki oraz biznesu, umożliwiając zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które będziesz mógł wykorzystać w ramach kariery zawodowej. Podejmując studia na kierunku ekonomia masz możliwość:

 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia, np. Refinitiv Academy, Company management with the use of ERP system, International human resources management, Negotiation in business, Chinese for  beginners, E-logistics markets;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału; wyjazd na studia za granicę, np. do USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
 • działać w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczać na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystać z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych, ARIS - modelowanie procesów biznesowych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server czy IBM SPSS.

SPECJALNOŚCI:

 • Biznes elektroniczny
 • Ekonomika transportu i logistyka
 • Innowacyjność w gospodarce
 • Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
 • Teoria przedsiębiorstw

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku Ekonomia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyszły absolwent zdobywa wiedzę ekonomiczną oraz kompetencje społeczne, pozwalające na jej zastosowanie w praktyce gospodarczej. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:

 • finansami, rachunkowością lub księgowością
 • zarządzaniem i kontrolingiem
 • audytem przedsiębiorstw
 • sprzedażą i relacjami biznesowymi
 • logistyką, spedycją lub transportem
 • marketingiem i wizerunkiem
 • kadrami i zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • młodszy specjalista ds. importu
 • analityk finansowy
 • doradca ds. leasingu
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych
 • spedytor, logistyk
 • młodszy specjalista ds. marketingu
 • przedstawiciel handlowy, doradca biznesowy
 • analityk rynku, doradca inwestycyjny
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • młodszy agent ubezpieczeniowy.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

matematyka

0,3

język obcy

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, WOS, język polski

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

Uwaga:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na II roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 300

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 10

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 do 30 lipca
w dniach 1-14 lipca oraz 22-30 lipca,pon. - pt.: 10:00 - 13:00,w dniach 15-21 lipca,pon. - pt.: 9:00 - 15:00,sob.: 10:00 - 13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 16 września
w dniach 16-22 września,pon. - pt.: 14:00 - 17:00,sob.: 10:00 - 13:00,w dniach 23-29 września,pon. - sob.: 10:00 - 13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 września 2021 roku, 9:11