fbpx Filologia angielska - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia angielska - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Filologia angielska

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Filologia angielska
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Zaoczne studia magisterskie filologia angielska przygotowują studentów do podjęcia pracy nauczyciela języka angielskiego. Studenci uzupełniają kwalifikacje do uczenia języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W ramach studiów dostępne są dwa moduły specjalizacyjne: literaturoznawczy i językoznawczy. Proponowane zajęcia w ramach obu modułów mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie literatury i kultury brytyjskiej bądź językoznawstwa.  

Anglistyczne studia niestacjonarne II stopnia dają możliwość uzyskania w ciągu dwóch lat stopnia magistra filologii angielskiej, a następnie podjęcia studiów doktoranckich.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Szkoły rozmaitego typu, np. językowe, firmy tłumaczeniowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego oraz kultury brytyjskiej i amerykańskiej, linie lotnicze.

 

 

Kryteria przyjęć

FILOLOGIA ANGIELSKA, specjalność nauczycielska

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Test pisemny z języka angielskiego (na poziomie C1/C2).

Punktacja – max 100 pkt.

O przyjęcie na specjalność nauczycielską mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunku filologia angielska.

W ramach specjalności nauczycielskiej kandydaci mogą wybrać specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą.

Rekrutacja przeprowadzana jest na specjalność. Kandydat wskazuje preferowaną specjalizację w systemie IRK na etapie zapisu na kierunek. O przyjęciu na daną specjalizację zadecyduje miejsce na liście rankingowej.

 

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:53