fbpx Filologia klasyczna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia klasyczna - stacjonarne II stopnia

Filologia klasyczna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Filologia klasyczna
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Przedmiotem filologii klasycznej jest nie tylko starożytność grecko-rzymska, ale cała kultura europejska – wszystkie duże biblioteki i archiwa pełne są napisanych po łacinie (i po grecku) książek i dokumentów, które powstawały od czasów najdawniejszych po współczesność, a literatury w językach narodowych, teatr i film, sztuka i architektura, filozofia i prawo korzystają nieustannie z tradycji antycznej. Jedynie ten kierunek studiów pozwala rozumieć Europę i widzieć ją jako całość. Katedra oferuje na studiach filologii klasycznej trzy specjalności: studia klasyczne, studia renesansowe i klasyczno-edytorskie. Istnieje możliwość kontynuowania nauki języka włoskiego (B2+). Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych UG oraz Studencki Teatr „Mimesis”.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Studia filologii klasycznej rozwijają zdolności intelektualne i przygotowują do pełnego uczestnictwa w kulturze europejskiej. Filologia klasyczna to również najlepsze przygotowanie do pracy naukowej we wszystkich dziedzinach humanistyki (łącznie np. z historią nauk przyrodniczych, medycznych czy pedagogiki). Absolwenci łatwo przystosowują się do oczekiwań pracodawcy, podejmują pracę w najrozmaitszych zawodach i na różnorodnych stanowiskach. Absolwenci filologii klasycznej będą świetnymi pracownikami wszystkich instytucji związanych z badaniem, tworzeniem i upowszechnianiem kultury (jak np. biblioteki, archiwa, wydawnictwa, muzea, teatry, domy kultury), także w sferze turystyki krajowej i zagranicznej.
 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych

kryteria walifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku

Dla kandydatów z dyplomem studiów wyższych z zakresu filologii klasycznej oraz filologii polskiej i innych kierunków filologicznych, a także innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych między innymi takich jak: archeologia, bibliologia, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, religioznawstwo, logopedia, teologia, prawo, prawo kanoniczne, politologia, dziennikarstwo, pedagogika, psychologia, socjologia itp.

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

1.  Rozmowa kwalifikacyjna – max 50 pkt.1)

Rozmowa kwalifikacyjna ma potwierdzić wiedzę kandydata z zakresu historii, kultury i literatury antycznej.

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

 

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:03