fbpx Filologia romańska i iberystyka - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Filologia romańska i iberystyka - stacjonarne II stopnia

Filologia romańska i iberystyka

Studia
stacjonarneII stopnia
filologia romańska
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język francuski i język hiszpański na poziomie C2. Studenci poznają również kulturę krajów francuskojęzycznych i hispanojęzycznych oraz zdobywają kompetencje zawodowe w zakresie przekładu literackiego i specjalistycznego. Kształcenie ma na celu pogłębienie wiedzy filologicznej, zarówno w dziedzinie językoznawstwa, jak i literaturoznawstwa. Szczególny nacisk kładziemy na współczesne problemy badawcze oraz współczesną literaturę i kulturę krajów francusko- i hispanojęzycznych, a także na aspekt antropologiczny badań filologicznych. Ponadto, specjalność nauczycielskapozwala na zdobycie uprawnień nauczycielskich. Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Socrates-Erasmus i spędzić semestr lub rok we Francji, w Belgii, w Hiszpanii lub w Turcji.
 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Francja jest drugim po Niemczech inwestorem w Polsce. Absolwenci mogą zatem znaleźć zatrudnienie w jednej z wielu francuskich firm działających na rynku polskim. Z kolei język hiszpański konkuruje z powodzeniem z językiem angielskim, co sprawia, że staje się coraz bardziej potrzebnym narzędziem w pracy na rynkach międzynarodowych. Absolwenci specjalności translatorycznej mogą podjąć pracę w biurach tłumaczeń, wydawnictwach lub jako samodzielni tłumacze. Absolwenci, którzy wybrali specjalność nauczycielską mogą podjąć pracę w szkołach. Studia magisterskie pozwalają pogłębić wiedzę filologiczną i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie przekładu specjalistycznego i literackiego. Dzięki doskonałej znajomości współczesnej kultury krajów francusko- i hispanojęzycznych absolwenci i absolwentki świetnie odnajdują się w międzynarodowym środowisku pracy. Po studiach mogą również zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych z wykładowym językiem francuskim lub hiszpańskim

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych innych kierunków

1.  Kryterium podstawowe:

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

2.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

Oczekiwany poziom znajomości języka francuskiego lub hiszpańskiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)  Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu

1.  Rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka francuskiego lub hiszpańskiego – max 50 pkt.1)

Oczekiwany poziom znajomości języka francuskiego lub hiszpańskiego to poziom B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

2.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

3.  Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia2)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

2)  Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:53