fbpx Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS - stacjonarne II stopnia

Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS

Studia
stacjonarneII stopnia
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS wyposażają studentów w:
  • umiejętności eksperckie z zakresu diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poprzez znajomość źródeł danych lokalnych i regionalnych, umiejętności ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. Umiejętności te stanowią o przewadze konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy.
  • kompetencje społeczne umożliwiające dalszy rozwój zawodowy oraz efektywne rozwiązywanie problemów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w warunkach pracy zespołowej i we współpracy z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny i regionalny.
  • rozwinięcie umiejętności w zakresie języka angielskiego umożliwi pracę w zespołach i instytucjach o zasięgu międzynarodowym
  • możliwość skorzystania z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST 
  • dodatkwo: Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii społeczno-ekonomicznej z elementami GIS będą mogli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w ramach specjalizacji nauczycielskiej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:
  • instytucjach samorządowych,
  • jednostkach odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, rozwój gospodarczy i przestrzenny - zarówno na szczeblu województw jak i gmin (np. samorządy województw, urzędy miast i gmin w tym wyspecjalizowane podmioty odpowiedzialne za politykę przestrzenną, agencje rozwoju lokalnego i regionalnego),
  • instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej,
  • podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego, 
  • przedsiębiorstwach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne (np. Lufthansa Systems Poland, Jeppesen Poland, operatorzy infrastruktury sieciowej, dystrybutorzy towarów).

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 36

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 13

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
16 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 02 lipca
pon. - pt.: 10:00 - 15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, sala B 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 92
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
23 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
01 października 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 września
pon. - pt.: 10:00-15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii
ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. B201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 92
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 30 lipca 2021 roku, 9:00