fbpx Gospodarka przestrzenna - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Gospodarka przestrzenna - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Gospodarka przestrzenna

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Gospodarka przestrzenna
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu znajomości środowiskowych i prawnych aspektów gospodarowania przestrzenią, planowania przestrzennego i realizacji, zakładanych przez władze różnego szczebla, polityk społecznych i środowiskowych.
  • Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, której trzon tworzy 15 samodzielnych pracowników naukowych.
  • System pracy ze studentem na seminariach magisterskich opiera się na spersonalizowanym podejściu, bazującym na zainteresowaniach i mocnych stronach studenta.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna umożliwiają zdobycie wykształcenia przydatnego w pracy:
  • w biurach i przedsiębiorstwach projektowych przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne
  • jednostkach administracji samorządowej i rządowej
  • agencjach rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego
  • przedsiębiorstwach konsultingowych i doradczych
  • instytucjach Unii Europejskiej zajmujących się problemami gospodarki przestrzennej
  • agencjach nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskich.

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:04