fbpx Iberystyka - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iberystyka - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Iberystyka

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Iberystyka
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język hiszpański na poziomie B2, a język portugalski na poziomie A2.

Poza praktyczną nauką języka hiszpańskiego i portugalskiego studenci poznają również literaturę, kulturę i historię krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych. Na kierunku iberystyka są do wyboru dwie specjalności: translatoryczną, która przygotowuje do zawodu tłumacza, i międzykulturową, która umożliwia poznanie specyfiki krajów postkolonialnych. Kompetencje zawodowe rozwijane są także w ramach praktyk studenckich w biurach tłumaczeń, wydawnictwach i firmach międzynarodowych.

Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Erasmus+ i spędzić semestr lub rok nauki w Hiszpanii, Portugalii lub Czechach.

W ramach Koła Naukowego Iberystyki studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i zawodowe.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Specjalność translatoryczna daje możliwość pracy jako tłumacz w firmach hiszpańskich i międzynarodowych, a także w biurach tłumaczeń lub wydawnictwach. Po studiach można również zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. Specjalność międzykulturowa nie wyklucza zawodu tłumacza, a znajomość realiów krajów postkolonialnych zwiększa tylko atrakcyjność na rynku pracy.

Absolwent iberystyki może też pracować jako przewodnik lub pilot wycieczek (po ukończeniu odpowiedniego kursu).

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

język hiszpański

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia, drugi język obcy

0,4

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Oczekiwany poziom znajomości języka hiszpańskiego to poziom A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 16 września
pon. - pt.: 09:00 - 13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 278
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 96

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 9 czerwca 2021 roku, 10:41