fbpx Iberystyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iberystyka - stacjonarne I stopnia

Iberystyka

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Iberystyka
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Język hiszpański to pod względem liczby użytkowników drugi język na świecie. Posługuje się nim ok. 500 mln ludzi w Hiszpanii, prawie wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej, a także w USA, gdzie w wielu stanach ma taki sam status, jak język angielski. Językiem portugalskim posługuje się ok. 250 mln i jest to język oficjalny w krajach na 4 kontynentach: Portugalii, Brazylii, Angoli, Mozambiku, Wyspach Zielonego Przylądka, Wyspie Świętego Tomasza i Książęcej, Gwinei-Bissau i Timorze Wschodnim. Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język hiszpański na poziomie B2, a język portugalski na poziomie A2.

Poza praktyczną nauką języka hiszpańskiego i portugalskiego studenci poznają również literaturę, kulturę i historię krajów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych. Do wyboru są dwie specjalności: translatoryczna, która przygotowuje do zawodu tłumacza oraz nauczycielska, obejmująca ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. Kompetencje zawodowe rozwijane są w ramach praktyk studenckich w szkołach, biurach tłumaczeń, wydawnictwach i firmach międzynarodowych. Podczas studiów każdy student może skorzystać z programu Erasmus+ i spędzić semestr lub rok studiując w Hiszpanii lub Portugalii.

W ramach Koła Naukowego Iberystyki studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne i zawodowe. 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Specjalność translatoryczna daje możliwość pracy jako tłumacz w firmach hiszpańskich i międzynarodowych, a także w biurach tłumaczeń lub wydawnictwach. Po studiach można również zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego. Absolwent iberystyki, który wybrał specjalność nauczycielską, ma zagwarantowaną kontynuację tejże specjalności na II stopniu studiów (kierunek: Filologia romańska i iberystyka), gdzie zdobywa uprawnienia do pracy jako nauczyciel hiszpańskiego (szkoła podstawowa i średnia).

Absolwent iberystyki może też pracować jako przewodnik lub pilot wycieczek (po ukończeniu odpowiedniego kursu).

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

język hiszpański

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia, drugi język obcy

0,4

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Znajomość języka hiszpańskiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 07 lipca
pon. - pt.: 09:00 - 13:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 29 marca 2021 roku, 12:17