fbpx Iberystyka - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Iberystyka - stacjonarne I stopnia

Iberystyka

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Iberystyka
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia w Instytucie Filologii Romańskiej pozwalają opanować język hiszpański na poziomie B2, a także opanować drugi język romański  (włoski, portugalski do wyboru) w stopniu komunikatywnym dzięki rozszerzonemu programowi nauczania. Biegła znajomość języka hiszpańskiego wydaje się obecnie tak samo ważna, jak znajomość angielskiego. Hiszpański to drugi język na świecie pod względem liczby użytkowników. Posługuje się nim ok. 500 mln ludzi w Hiszpanii, prawie wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej i wielu stanach USA, gdzie w niektórych wypadkach ma status języka oficjalnego na równi z angielskim. Studenci mają też możność opanowania drugiego języka Półwyspu Iberyjskiego – portugalskiego, na poziomie komunikatywnym.

Oprócz zajęć obowiązkowych studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w  kołach naukowych, mogą brać udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus (Hiszpania, Włochy, Francja, Belgia), uczestniczyć w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut Filologii Romańskiej, mają okazje uczestniczyć w gościnnych wykładach wybitnych humanistów z całego świata.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Specjalność translatoryczna daje konkretny zawód tłumacza w firmach z krajów hiszpańskojęzycznych czy tłumacza literatury. Absolwent iberystyki, wybierający specjalność nauczycielską, ma zagwarantowaną kontynuację tejże specjalności na II stopniu studiów (Filologia romańska - francuski/hiszpański), gdzie zdobywa uprawnienia do pracy jako nauczyciel hiszpańskiego (szkoła podstawowa i średnia). Firmy polskie coraz częściej decydują się na inwestycje w Ameryce Łacińskiej czy Afryce. Pomorskie spółki już dziś poszukują osób mówiących po portugalsku do pracy zarówno w Polsce, jak i w Anglii czy krajach Ameryki Południowej. Absolwent może też pracować jako przewodnik lub pilot wycieczek (po ukończeniu odpowiedniego kursu).

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

język hiszpański

0,4

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, WOS, geografia, drugi język obcy

0,4

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Znajomość języka hiszpańskiego nie jest wymagana.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:03