fbpx Informatyka i ekonometria - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informatyka i ekonometria - stacjonarne I stopnia

Informatyka i ekonometria

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Informatyka i ekonometria
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Zarządzania

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

ATUTY KIERUNKU

 • Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki gospodarczej, a także uwzględnia wyniki najnowszych badań naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych.
 • Zajęcia na kierunku prowadzą zarówno uznani teoretycy z zakresu zarządzania, jak również praktycy zajmujący znaczącą pozycję zawodową.
 • W trakcie zajęć wykorzystywane jest innowacyjne oprogramowanie i nowoczesna infrastruktura sprzętowa.
 • Wachlarz specjalności i program studiów jest dostosowany do zainteresowań osób kształcących się oraz do potrzeb rynku pracy.
 • Studenci kierunku działają w czterech kołach naukowych realizujących projekty dla praktyki gospodarczej i oryginalne prace badawcze, prezentowane na konferencjach naukowych.
 • Niektórzy uczestniczą w międzynarodowych konkursach. Wielu studentów bierze udział w wymianie zagranicznej w ramach programu Erasmus+.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria może podjąć pracę na takich stanowiskach jak:
 • analityk gospodarczy
 • specjalista ds. oceny ryzyka ubezpieczeń
 • analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego
 • specjalista ds. zarządzania aktywami finansowymi
 • analityk i projektant systemów informatycznych, baz danych
 • analityk systemu ERP
 • administrator sieci komputerowych w firmach informatycznych oraz działach IT firm i instytucji
 • specjalista ds. technologii i systemów informatycznych.
Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć pracę na takich stanowiskach jak:
 • specjalista ds. analiz gospodarczych, specjalista ds. aktuarialnych, specjalista w instytucjach badań rynkowych i marketingowych, integrator oraz konsultant systemów ERP, projektant zaawansowanych systemów i usług informatycznych, programista, programista aplikacji mobilnych, projektant baz danych, analityk/ projektant systemów informatycznych, administrator bezpieczeństwa informacji.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

trzy przedmioty spośród siedmiu do wyboru: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka

1/3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Podczas rejestracji w IRK Kandydat dokonuje wpisu na listę, mając do wyboru jednocześnie specjalność Aplikacje informatyczne w biznesie. Specjalność Aplikacje informatyczne z biznesie zostanie uruchomiona począwszy od I semestru pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób. Wybór pozostałych specjalności następuje po trzecim semestrze. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 135

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
08 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
16 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 05 lipca
pon.-wt.: 9:00 - 14:00,śr.:12:00 - 17:00,czw.-pt.: 9:00 - 14:00,soboty: 10:00 - 12:00
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, pok. B-2
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 14 70
e-mail: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 16 lipca 2021 roku, 13:38