fbpx Informatyka, profil ogólnoakademicki - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Informatyka, profil ogólnoakademicki - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Informatyka, profil ogólnoakademicki

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
Zdjęcie Informatyka
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

ATUTY KIERUNKU

  • Atutem kierunku Informatyka drugiego stopnia jest połączenie solidnych podstaw teoretycznych, nauki oraz nowoczesnych technologii wytwarzania aplikacji.
  • Poznawanie matematycznych podstaw informatyki rozwija umiejętność abstrakcyjnego, algorytmicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów, z którymi spotykają się osoby pracujące na różnych stanowiskach w branży IT.
  • Wybrane przedmioty są prowadzone przy udziale specjalistów z danej branży.
  • Liczne otwarte wykłady i warsztaty prowadzone podczas studiów przez specjalistów z branży są okazją do bezpośrednich kontaktów oraz aplikowania na praktyki i staże.
  • Program studiów jest na bieżąco konsultowany z pracodawcami z przemysłu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Umiejętności zdobyte na kierunku Informatyka gwarantują absolwentom elastyczność w wyborze specjalizacji zawodowej oraz umożliwiają łatwe dostosowywanie się do sytuacji, w której spotykają się z nową technologią czy wymagającym zadaniem. Dlatego też znalezienie pracy przez naszych absolwentów nie jest zadaniem trudnym. Znajdują oni zatrudnienie jako:

  • programiści i deweloperzy
  • administratorzy baz danych i sieci komputerowych
  • pracownicy międzynarodowych korporacji, czy ich trójmiejskich oddziałach.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1)   Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:54