fbpx Krajoznawstwo i turystyka historyczna - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - stacjonarne I stopnia

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Krajoznawstwo i turystyka historyczna jest kierunkiem unikatowym, łączącym elementy nauk historycznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Wyposaża on absolwenta w umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Student uzyskuje wiedzę z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii, geografii, szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, ekonomii i zarządzania.

 • Innowacyjne formy pracy ze studentami, m.in. tzw. gry miejskie ( także jako forma zaliczenia przedmiotu) - programy online, gdzie student - wędrując po Gdańsku - rozwiązuje zadania egzaminacyjne. Gry miejskie opracowane zostały przy współpracy z grupą profesjonalnych przewodników turystycznych i nauczycieli akademickich Wydziału Historycznego.
 • Możliwość kontynuacji nauki na II stopniu kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna.
 • Wazne z punktu widzenia abslowenta kierunku: lektoraty języka angielskiego, włoskiego lub hiszpańskiego, a także praktyki zawodowe.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem krajoznawstwa i turystyki historycznej jest przygotowanie absolwenta do pracy w obszarrze:
 • organizatora, przewodnika, promotora turystycznego
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach
 • praca w agencjach krajowych i zagranicznych działających na rynku usług turystycznych
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (o profilu turystycznym)
 • praca w biurze podróży, agencji turystycznej 
 • zatrudnienie w ośrodku turystyczno-rekreacyjnym, centrach doradztwa,
 • praca zawodowa organach samorządowych czy w organizacjach społecznych.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne 5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna

0,50

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjęty zostanie zwycięzca Olimpiady Wiedzy o Gdańsku, edycji dla szkół ponadgimnazjalnych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 60

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 13

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
08 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
16 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 lipca
pon, wt, czw, pt: 10:00 – 14:00,śr.: 09:00 – 15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 8 września
pon., wt., czw., pt.: 10:00 - 14:00,śr.: 9:00 - 15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.26
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 8 września 2021 roku, 10:13