fbpx Lingwistyka stosowana - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lingwistyka stosowana - stacjonarne I stopnia

Lingwistyka stosowana

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Lingwistyka stosowana
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Lingwistyka stosowana to kierunek, który umożliwia uzyskanie zaawansowanych kompetencji w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego (poziom C1) oraz języka niemieckiego (poziom B2+), a także podstawowych umiejętności w zakresie tłumaczeń w parach języków: język polski – język angielski, język polski – język niemiecki. Język angielski i język niemiecki są językami wykładowymi dla większości przedmiotów objętych programem studiów. Na drugim roku studiów studenci rozpoczynają naukę trzeciego języka obcego, włoskiego lub hiszpańskiego. Program studiów obejmuje także zajęcia poświęcone literaturze oraz przekładowi literackiemu. Oprócz tego studenci mają możliwość zdobycia wiedzy z pogranicza lingwistyki i nauk społecznych. Program wymiany studenckiej Erasmus daje studentom lingwistyki stosowanej możliwość studiowania na uniwersytetach w Niemczech oraz na Słowacji.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 
Absolwenci Lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, a także w branży turystycznej. Dodatkowym atutem w poszukiwaniu zatrudnienia może być także znajomość trzeciego języka obcego, języka włoskiego lub języka hiszpańskiego.
 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język niemiecki

0,5

język angielski

0,5

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego i niemieckiego to poziom B1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:53