fbpx Lingwistyka stosowana - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lingwistyka stosowana - stacjonarne II stopnia

Lingwistyka stosowana

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Lingwistyka stosowana
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Lingwistyka stosowana na poziomie studiów magisterskich to kierunek, który umożliwia uzyskanie biegłości językowej w zakresie języka angielskiego (poziom C2) oraz języka niemieckiego (poziom C1), a także zaawansowanych umiejętności w zakresie tłumaczeń w parach języków: język polski – język niemiecki, język polski – język angielski oraz język niemiecki – język angielski. Językami wykładowymi większości zajęć z programu studiów są języki angielski i niemiecki. Biegła kompetencja językowa w zakresie dwóch ważnych w Unii Europejskiej i na całym świecie języków obcych jest największym atutem studiów magisterskich na kierunku lingwistyka stosowana.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA
 
Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego i języka niemieckiego oraz kompetencja translatoryczna, np.: w biurach tłumaczeń i wydawnictwach, w mediach, szkołach językowych, w międzynarodowych korporacjach z siedzibami w Polsce, w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicznymi kontrahentami, w branży turystycznej.
 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych lingwistyki stosowanej (język angielski i język niemiecki)

kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów innych kierunków

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt.1)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

1.  Konkurs ocen na dyplomie – max 50 pkt.1)

2.  Egzamin  ustny z języka angielskiego – max 25 pkt. (poziom przynajmniej B2)

     Egzamin  ustny z języka niemieckiego– max 25 pkt. (poziom przynajmniej B2)

1)  Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:53