fbpx Logopedia - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Logopedia - stacjonarne I stopnia

Logopedia

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Logopedia
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Kierunek logopedia współprowadzony jest przez Instytut Logopedii na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jak również kadrę naukowo-dydaktyczną innych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego – Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Pedagogiki i Instytutu Psychologii. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez cenionych specjalistów, m.in. logopedów, językoznawców, lekarzy różnych specjalności, psychologów, pedagogów, muzyków. Studia logopedyczne przygotowują do podjęcia szeroko rozumianej pracy edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy, z trudnościami w nabywaniu języka, uczeniu się czytania i pisania, z zaburzeniami artykulacyjnymi. W programie studiów oprócz przedmiotów teoretycznych przewidziano praktyki. Studia na kierunku logopedia mieszczą się w profilu  studiów nauczycielskich, obejmujących obok specjalności podstawowej (logopedycznej) drugą specjalność (nauczanie języka polskiego jako obcego)[1]. Atutem tego kierunku są  nowoczesne warunki studiowania (m.in. sala do ćwiczeń ortofonicznych/logorytmicznych, gabinety logopedyczne, w tym z lustrem weneckim, sala komputerowa). Najaktywniejsi studenci od kilku lat działają w prężnie rozwijającym się Naukowym Kole Logopedów, które zdobywa nagrody w różnych uczelnianych i pozauczelnianych konkursach, propagując logopedię na terenie Trójmiasta i poza nim: http://nklug.wordpress.com/.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Miejsce pracy licencjata logopedy to przede wszystkim: przedszkola, szkoły podstawowe,  gabinety prywatne, fundacje i stowarzyszenia. Absolwent studiów logopedycznych pierwszego stopnia może pracować również jako nauczyciel języka polskiego jako obcego (zob. przypis 1).

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5,6,7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) oraz sprawdzian przydatności do zawodu5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, matematyka lub biologia

0,5

język obcy

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, chemia

0,3

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  5. Sprawdzian przydatności do zawodu logopedy – ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena ze sprawdzianu z wymowy wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:53