fbpx Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne I stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Ekonomiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to nowoczesny i unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy przedmioty z dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym. W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień. W ramach kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, od dziesięciu lat działa prestiżowa specjalność – International Business z wykładowym językiem angielskim.

Rekrutacja na specjalność International Business jest prowadzona oddzielnie, już od pierwszego roku studiów.

Podejmując studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze masz możliwość:

 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia w ramach przedmiotów do wyboru, np. Refinitiv Academy, Company management with the use of ERP system, International Human Resources Management, Negotiations in Business, Chinese for  beginners, E-logistics markets;
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu;
 • studiowania w ramach programu ERASMUS+, z którego co roku korzysta blisko 200 studentów naszego wydziału;
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina;
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym Refinitiv  (wcześniej: Thomson Reuters Data Suite);
 • działania w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC;
 • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych;
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio czy IBM SPSS.

SPECJALNOŚCI:

 • Finanse międzynarodowe i bankowość
 • Handel zagraniczny
 • International Business
 • Miedzynarodowa ekonomia menedżerska
 • Międzynarodowy transport i handel morski
 • Projekty w biznesie międzynarodowym

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, w tym również instytucjach finansowych, działających zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwent posiada kompetencje niezbędne w międzynarodowym środowisku pracy. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do podjęcia pracy na stanowiskach administracyjnych, analitycznych oraz zarządczych, a w szczególności w przedsiębiorstwach zajmujących się:
 • handlem zagranicznym, eksportem lub importem
 • marketingiem i wizerunkiem
 • bankowością
 • controllingiem
 • spedycją, logistyką i transportem.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • młodszy specjalista ds. importu
 • analityk finansowy, doradca biznesowy, makler giełdowy
 • doradca ds. leasingu
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych
 • spedytor, logistyk
 • młodszy specjalista ds. marketingu, przedstawiciel handlowy
 • analityk rynku
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • młodszy agent ubezpieczeniowy.

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy

0,4

dwa przedmioty do wyboru spośród: geografia, historia, informatyka, język polski, matematyka, WOS

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

Uwaga:
Rekrutacja prowadzona jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na II roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I roku studiów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 300

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 16

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
14 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 do 30 lipca
w dniach 1-14 oraz 22-30 lipca,pon. - pt.: 10:00 - 13:00,w dniach 15-21 lipca,pon. - pt.: 9:00 - 15:00,sob.: 10:00 - 13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 16 września
w dniach 16-22 września,pon. - pt.: 14:00 - 17:00,sob.: 10:00 - 13:00,w dniach 23-29 września,pon. - sob.: 10:00 - 13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 16 września 2021 roku, 9:15