fbpx Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne II stopnia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Ekonomiczny

Opis

Kierunek objęty "PROgramem Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)"

ATUTY KIERUNKU

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to nowoczesny unikatowy kierunek studiów, który jest dostępny na nielicznych uczelniach w Polsce. Interdyscyplinarny program studiów łączy dziedziny ekonomii, finansów oraz zarządzania. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w biznesie międzynarodowym. W kształceniu nacisk kładzie się na międzynarodowy charakter oraz praktyczne podejście do omawianych zagadnień. W ramach kierunku działa prestiżowa specjalność – International Business z wykładowym językiem angielskim.

Rekrutacja na specjalność International Business jest prowadzona oddzielnie od pierwszego roku studiów magisterskich.

Podejmując studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze masz możliwość:

 • nauki języka angielskiego poprzez uczęszczanie na anglojęzyczne zajęcia, np. Refinitiv Academy, Company management with the use of ERP system, Negotiations in business, E-logistics markets, Small business management, International management, Investment strategies in emerging markets
 • uczęszczania na zajęcia realizowane we współpracy z praktykami biznesu
 • studiowanie w ramach programu ERASMUS+ (rocznie ok. 200 studentów naszego wydziału)
 • wyjazdu na studia do jednego z wielu krajów świata, np. USA, Chiny, Japonia, Korea, Rosja, Ukraina
 • uzyskania międzynarodowego certyfikatu w laboratorium komputerowym Refinitiv (wcześniej Thomson Reuters Data Suite)
 • działać w organizacjach studenckich, kołach naukowych, AIESEC
 • uczęszczania na zajęcia w nowoczesnych aulach, salach dydaktycznych i laboratoriach komputerowych;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi
 • nauki przy wykorzystaniu specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w różnych branżach, np. SAP – logistyka, laboratorium OSTC – finanse, Statistica oraz SPSS – statystyczna analiza danych
 • bezpłatnego korzystania z programów  Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS.

SPECJALNOŚCI:

 • Finanse międzynarodowe i bankowość
 • Handel zagraniczny
 • International Business
 • Miedzynarodowa ekonomia menedżerska
 • Międzynarodowe strategie marketingowe
 • Międzynarodowy transport i handel morski

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia na kierunku przygotowują do pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach finansowych, działających w kraju, jak i za granicą. Absolwent posiada wiedzę i kompetencje społeczne niezbędne w międzynarodowym środowisku pracy. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, jak też do pracy w działach zajmujących się:
 • handlem zagranicznym, eksportem lub importem,
 • marketingiem i wizerunkiem,
 • finansami jako makler giełdowy czy analityk finansowy,
 • bankowością,
 • controllingiem,
 • spedycją, logistyką i transportem.

Przykładowe stanowiska pracy:

 • kierownik ds. eksportu,
 • analityk finansowy,
 • makler giełdowy,
 • logistyk, spedytor,
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych,
 • doradca biznesowy,
 • specjalista ds. marketingu, przedstawiciel handlowy,
 • broker,
 • doradca ds. leasingu,
 • analityk rynku, doradca inwestycyjny,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • młodszy agent ubezpieczeniowy,
 • menedżer.

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

 
1. Kryterium podstawowe:
konkurs ocen na dyplomie - max 100 pkt 1)
 
2. Kryterium dodatkowe (w przypadku, kiedy liczba osób z taką samą punktacją za ocenę na dyplomie może spowodować przekroczenie limitu przyjęć ustalonego dla kierunku): średnia 2).
 
1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie określa § 11, ust.    2 i 3 Uchwały Senatu.
2) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust.    1 i 2 Uchwały Senatu.
 
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 180

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 32

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
20 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
22 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
30 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 do 30 lipca
pon. - pt.: 10:00 - 13:00,oraz w dniu 24 lipca,sob.: 10:00 - 13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, Aula O
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
14 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
16 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 3 września
w dniach 3-15 września,pon. - sob.: 10:00 - 13:00,w dniach 16-23 września,pon. - pt.: 14:00 - 17:00,sob.: 10:00 - 13:00
Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121, pok. 1
81-824 Sopot
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 września 2021 roku, 14:57