fbpx Pedagogika - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pedagogika - stacjonarne I stopnia

Pedagogika

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Pedagogika
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Absolwent studiów zgodnie z wybraną specjalnością uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie pedagogiki szkolnej i opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej i wczesnej interwencji społecznej; rozumie wielokontekstowość pracy edukacyjnej i resocjalizacyjnej; dysponuje profesjonalną wiedzą.
 • Absolwent ma umiejętności: diagnozowania, projektowania i ewaluacji działań edukacyjnych lub/i resocjalizacyjnych oraz tworzenia własnego warsztatu pracy, a także analizy rzeczywistości społecznej.
 • Dysponuje umiejętnościami w zakresie komunikacji społecznej oraz metodyk szczegółowych, których znajomość jest niezbędna do podjęcia profesjonalnej pracy pedagogicznej.
Studenci studiów I stopnia mają do wyboru następujące specjalności:
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Zgodnie z wybraną specjalnością szkoły podstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze (np. świetlice, internaty itd.), placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego, placówki poradnictwa pedagogicznego.
Po uzyskaniu tytułu magistra w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom absolwent studiów może pracować w:
 • szkołach ponadpodstawowych
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • kuratorskich zespołach sądowych
 • placówkach penitencjarnych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne
konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,6

język obcy

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

0,1

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
   

Uwaga:

Rekrutacja przeprowadzana jest na kierunek. Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów. Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 89

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon., śr., pt.: 9.00 -13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, B101
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 29 lipca 2021 roku, 8:52