fbpx Pedagogika specjalna - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pedagogika specjalna - stacjonarne II stopnia

Pedagogika specjalna

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Pedagogika specjalna
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwent uzyskuje pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie subdyscyplin pedagogiki specjalnej/dyscyplin pokrewnych; samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i prowadzi badania naukowe; planuje działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, doradcze, diagnostyczne, badawcze. Rozumie procesy systemów wsparcia, oświaty, rehabilitacji.
Dla cyklu studiów rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020 proponowane są następujące specjalności:
 • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością;
 • rehabilitacja społeczna i zawodowa z terapią zajęciową;
 • edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Zgodnie z wybraną specjalnością absolwent jest przygotowany do pracy:
 • terapeuty dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • specjalisty ds. rewalidacji
 • asystenta osoby niepełnosprawnej
 • trenera pracy
 • doradcy w placówkach rehabilitacji itp.
 • do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i ich rodzinami
 • w zespołach wczesnego wspomagania 
 • pracy terapeuty z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (terapia/edukacja).

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.

O przyjęcie mogą ubiegać się posiadający przygotowanie pedagogiczne (nauczycielskie) absolwenci wszystkich kierunków w dyscyplinie pedagogika i innych kierunków nauczycielskich.

Nabór przeprowadzany jest na kierunek.

Wybór specjalności następuje na pierwszym roku studiów, zgodnie z obowiązującymi na wydziale wymogami programu kształcenia oraz na podstawie listy rankingowej średniej wszystkich ocen z I semestru studiów.

Warunkiem utworzenia grupy, realizującej daną specjalność, jest jej liczebność, odpowiadająca wielkości wskazanej w Zarządzeniu Rektora UG.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
02 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
04 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
12 sierpnia 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 19 lipca
pon., śr., pt.: 9.00 -13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, B101
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 marca 2021 roku, 11:52