fbpx Pedagogika wczesnej edukacji - niestacjonarne - zaoczne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Pedagogika wczesnej edukacji - niestacjonarne - zaoczne II stopnia

Pedagogika wczesnej edukacji

Studia
niestacjonarne - zaoczneII stopnia
zdjęcie pedagogika wczesnej edukacji
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Pedagogika Wczesnej Edukacji jest doskonalenie i rozwijanie kompetencji pedagogicznych nabytych na studiach pierwszego stopnia, istotnych z perspektywy pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej, pogłębienie wiedzy absolwentów w zakresie znajomości teorii pedagogicznych; kształcenie umiejętności identyfikowania, nazywania i opisywania problemów edukacyjnych występujących w środowisku lokalnym oraz w skali makrospołecznej; kształcenie umiejętności prowadzenia badań naukowych, jak również samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych; pogłębienie umiejętności samodzielnego planowania praktyki pedagogicznej; przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
Zasadniczym elementem wyróżniającym studia drugiego stopnia jest orientacja na innowacyjność i badawczość nauczyciela,  w tym zdolność do inicjowania, projektowania  i realizowania innowacji i alternatyw edukacyjnych oraz kompetencje w zakresie monitorowania wprowadzanych zmian i podnoszenia jakości pracy placówki.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent Pedagogiki wczesnej edukacji będzie mógł zostać zatrudniony w:
  • przedszkolach jako nauczyciel
  • szkołach podstawowych jako nauczyciel klas 1-3 

pod warunkiem posiadania kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Średnia 1)

1) Zasady obliczania i weryfikacji średniej określa § 11, ust. 1 i 2 Uchwały Senatu.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia kierunków Pedagogika wczesnej edukacji oraz kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.W przypadku absolwentów innych kierunków, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna, na podstawie analizy programu ukończonych studiów.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 64

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
06 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
08 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
16 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 1 września
pon., śr., pt.: 9.00 -13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, B101
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 17 września 2021 roku, 10:37