fbpx Politologia - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Politologia - stacjonarne II stopnia

Politologia

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Politologia
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Podejmując studia na II stopniu student zdobędzie wiedzę w zakresie problemów politycznych, społeczno-gospodarczych i kulturowych współczesnego świata.
 • Wybierając jedną z trzech specjalizacji: europeistyka i przemiany globalne, ustrojowo-samorządową lub międzynarodowe stosunki polityczne ukierunkuje swoje zainteresowania, zdobędzie wiedzę, nabędzie umiejętności i kompetencje przydatne do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym globalnym świecie.
 • Nasi Studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni: działają w licznych kołach naukowych, współorganizują spotkania z przedstawicielami życia publicznego, odbywają praktyki studenckie oraz staże w biurach parlamentarnych, uczestniczą w studenckiej wymianie międzynarodowej oraz krajowej.
 • Podczas studiów zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności do negocjowania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym.
 • Część przedmiotów może być realizowana w języku obcym.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki interdyscyplinarności kierunku Absolwent posiada wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w:
 • administracji publicznej – rządowej, samorządowej oraz pozarządowej (pracownicy administracji różnego szczebla)
 • placówkach instytucji i organizacji międzynarodowych
 • instytucjach o charakterze społecznym, gospodarczym i oświatowym
 • jako ekspert i pracownik ośrodków badawczych
 • w mediach, jako dziennikarze
 • w polityce, pełniąc funkcje polityków szczebla regionalnego, krajowego (posłowie, senatorowie) i międzynarodowego (europosłowie).
 • w branży reklamowej, jako np. specjaliści ds. marketingu (np. kierują kampaniami wyborczymi), public relations.

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 43

Rekrutacja dodatkowa

liczba miejsc ogółem: 14

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 lipca
pon., śr., pt.: 9.00 -13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, D418, D419
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 41 61
e-mail: politologia.rekrutacja@ug.edu.pl

Rekrutacja dodatkowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 15 września 2021
pon., śr., pt.: 9.00 - 13.00,wt., czw.: 14.00 - 18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, D418 i D419
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 41 61
e-mail: politologia.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 30 lipca 2021 roku, 10:00