fbpx Prawo - niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prawo - niestacjonarne - zaoczne jednolite magisterskie

Prawo

Studia
niestacjonarne - zaocznejednolite magisterskie
Zdjęcie Prawo
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Prawa i Administracji

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • Wydział Prawa i Administracji stwarza studentom możliwości poszerzania wiedzy, tak w kraju, jak i poza jego granicami. Wykładowcy to uznanej klasy specjaliści z wielu dziedzin prawa, prowadzący zajęcia także na uczelniach zagranicznych, łączący wiedzę z praktyką stosowania prawa.
 • Na Wydziale funkcjonują liczne szkoły prawa obcego (amerykańskiego, brytyjskiego, chińskiego, francuskiego i niemieckiego) prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.
 • Studenci mogą korzystać z programu Erasmus +, w ramach którego dostępne są wyjazdy na studia do 37 uczelni partnerskich z 14 państw europejskich (np. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania).
 • Ponadto na Wydziale funkcjonuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa oraz ponad 30 studenckich kół naukowych. Wśród nich wyjątkową rolę pełni Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna. Zrzeszeni w niej studenci sporządzają opinie prawne, dla osób w trudnej sytuacji materialnej.
 • Wykłady gościnne na Wydziale wygłaszane są przez wybitnych specjalistów z całego świata – zarówno przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej jak i Unii Europejskiej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Tytuł zawodowy magistra prawa uprawnia do ubiegania się o przyjęcie (po zdanym egzaminie wstępnym) na wszystkie aplikacje przygotowujące do wykonywania zawodów prawniczych:
 • adwokata
 • radcy prawnego
 • notariusza
 • sędziego
 • prokuratora 
 • absolwenci studiów prawniczych mogą także kształtować swoją karierę zawodową poza tymi zawodami, np. w jednostkach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,35

język obcy nowożytny

0,35

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, WOS

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 150

Rekrutacja dodatkowa

Limit ogółem: 25

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z możliwością złożenia w dziekanacie rezygnacji przez osoby przyjęte na studia we wcześniejszych terminach, podane powyżej limity mogą ulec zwiększeniu. Zwiększenia limitów będą na bieżąco podawane w niniejszej zakładce i na rankingu w IRK.

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
19 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
21 lipca 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
29 lipca 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 05 do 28 lipca
pon. - pt.: 13:00 - 17:00,oraz w dniu 24 lipca,sob.: 11:00 - 15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 84

Rekrutacja dodatkowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
13 września 2021 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
15 września 2021 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
23 września 2021 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 30 sierpnia
pon. - pt.: 13:00 - 17:00,oraz w dniu 18 września,sob.: 11:00 - 15:00
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, pok. 1027
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 28 84

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 września 2021 roku, 14:07