fbpx Quantum Information Technology - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Quantum Information Technology - stacjonarne II stopnia

Quantum Information Technology

Studia
stacjonarneII stopnia
Quantum Information Technology
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Opis

Opis kierunku w przygotowaniu

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.


Rekrutacja odbywa się na semestr zimowy oraz semestr letni. 

Uwaga:

Studia na kierunku Quantum Information Technology, jako prowadzone w języku angielskim, są z tego tytułu odpłatne. Wysokość odpłatności ustala Rektor zarządzeniem

* Kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem zatwierdzenia przez Senat UG do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 10:01