fbpx Rosjoznawstwo - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Rosjoznawstwo - stacjonarne I stopnia

Rosjoznawstwo

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie rosjoznawstwo
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku rosjoznawstwo oferują duży zakres wiedzy historycznej, kulturoznawczej, ekonomicznej, prawniczej, medioznawczej, literaturoznawczej i językowej. Zapoznaje studentów z problemami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi Rosji, a także z podstawowymi zasadami prawnymi regulującymi stosunki polsko-rosyjskie. Kierunek przygotowuje studentów do zawodowego funkcjonowania w realiach gospodarczych, politycznych, kulturowych i medialnych Polski i Rosji. Zapewnia również naukę języka angielskiego, niemieckiego, a przede wszystkim – biegłe opanowanie języka rosyjskiego. Ponadto stwarza możliwość:

 • uzyskania wysokich kompetencji w zakresie języka rosyjskiego oraz drugiego języka obcego (języka ukraińskiego, języka niemieckiego lub języka angielskiego – warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zebranie minimum 15 chętnych studentów);
 • zdobycia wiedzy o kulturze, mediach i historii Rosji, rosyjskim prawie i ekonomii oraz współpracy międzynarodowej;
 • odbywania praktyk zawodowych i projektów pozwalających zdobyć umiejętności praktyczne, uzupełniające i pogłębiające wiedzę;
 • w ramach modułu INTEGRACJA KULTUR realizacja autorskich projektów studenckich popularyzujących integrację kultur krajów słowiańskich (wystawy, koncerty, prelekcje, pokazy multimedialne itd.);
 • wyjazdy w ramach programu ERASMUS+;
 • udział w cyklicznych konkursach: Dyktando Języka Rosyjskiego, Międzynarodowa Olimpiada z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Konkurs Translatoryczny i inne.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Rosjoznawstwo przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w polsko-rosyjskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych; daje absolwentom możliwość zatrudnienia w firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach gospodarczych, w biurach tłumaczeń, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, instytucjach politycznych, kancelariach prawniczych,  instytucjach kultury, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego, lecz także mających wiedzę i umiejętności realizacji zadań gospodarczych, marketingowych, kancelaryjnych, ponadto posiadających orientację w regulacjach prawa rosyjskiego i rożnych aspektach kultury rosyjskiej.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne5,6,7)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, drugi język obcy nowożytny, język mniejszości narodowych, język mniejszości etnicznych, język regionalny, WOS, geografia, matematyka

0,5

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 5. Znajomość języka rosyjskiego nie jest wymagana.
 6. Laureaci Dyktanda Języka Rosyjskiego organizowanego przez Uniwersytet Gdański i Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie otrzymują dodatkowo 10 pkt.
 7. Laureaci Międzynarodowej Olimpiady Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej organizowanej przez Uniwersytet Gdański i Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta w Kaliningradzie otrzymują dodatkowo 10 pkt.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 4 stycznia 2021 roku, 9:53